Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Developed by JoomVision.com

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.
LỚP DẠY MỚI
Hôm nay:  25-04-2014

 
Mã Số: 237/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9+11
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ẤP NAM THỚI (CHỢ HÓC MÔN) - XÃ THỚI TAM THÔN - HÓC MÔN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI S.XẾP HOẶC BAN NGÀY
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 57B/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )( 2EM )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: XÓM CHIẾU - P.14 - Q.4
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 57A/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )( 2EM )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: XÓM CHIẾU - P.14 - Q.4
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 229/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SÔ 18- P. BÌNH HƯNG HÒA- BÌNH TÂN
Mức lương: 400000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 72/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )
Môn dạy:
Địa chỉ: HOÀNG SA - P.8 - Q.3
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( SẮP XẾP )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 228/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: ĐẤT MỚI - P. BÌNH TRỊ ĐÔNG - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - CHIỀU 5H-7H S.XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 183/8 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: BẾN BÌNH ĐÔNG - P 15 -Q8
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI T7 (6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 68B/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8 ( 2EM )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TRẦN HỮU TRANG - P.10 - Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 68A/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8 ( 2EM )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRẦN HỮU TRANG - P.10 - Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 146/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHAN HUY ÍCH - P 14 - GÒ VẤP
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 121/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: TRƯỜNG CHINH - P.TÂY THẠNH - Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 95/1 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: TRẦN HƯNG ĐẠO -P NGUYỄN CƯ TRINH - Q1
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3-5(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 179/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHAN XÀO NAM - P.11 - Q.TÂN BÌNH
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 227/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 19 - P.BÌNH HƯNG HÒA A- Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1900000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6( 5H - 7H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 208/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : GIAO TIẾP ( 4 NGƯỜI )
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: BÙI ĐÌNH TÚY- P 12- BÌNH THẠNH
Mức lương: 2400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 119/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : LÁ(1)
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: KHUÔNG VIỆT - P.PHÚ TRUNG - Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6( 6H - 7H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 226/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 1( 2EM)
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 3 - P.BÌNH HƯNG HÒA A - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 7H - 9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 207/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: H-L
Địa chỉ: PHAN ĐĂNG LƯU-P 3- BÌNH THẠNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 206/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH - P21 - BINH THẠNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 235B/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 427 (NGUYỄN THỊ LẮM) - XÃ PHƯỚC VĨNH AN - CỦ CHI
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG + CHIỀU S.XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 235A/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 427 (NGUYỄN THỊ LẮM) - XÃ PHƯỚC VĨNH AN - CỦ CHI
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG + CHIỀU S.XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 151B/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: VÕ VĂN TẤP - KP BÌNH ĐƯỜNG1 -DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - 2H->TỐI SẮP XẾP ( 2H ) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy KèmLiên hệ văn phòng 1

  Địa chỉ : 69 Đường Đất Thánh - P 6 -Tân Bình  (Số cũ 476/69 Lý Thường Kiệt - P 6 -T B)

    ĐT : (08) 38686354 - 0908193734

Quản lý :  Gia Sư - Gia su ,  trung tam gia su
day kem, day kem tai nha , cần gia sưGia Sư

Liên hệ văn phòng 2

Địa chỉ : 369/7B Nguyễn Thái Bình -P 12 - Quận   Tân Bình - HCM

ĐT: (08) 38686352 - 0918793586

Liên hệ văn phòng 3

Địa chỉ : 36/50 Đường D2 -( Điện Biên Phủ)- P25 - Q Bình Thạnh - HCM

ĐT : (08) 38685243 - 0917320715