Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Developed by JoomVision.com

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.
LỚP DẠY MỚI
Hôm nay:  21-04-2014

 
Mã Số: 117B/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )
Môn dạy:
Địa chỉ: LŨY BÁN BÍCH - P HIỆP TÂN - TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU HOẶC TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 117A/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: LŨY BÁN BÍCH - P HIỆP TÂN - TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU HOẶC TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 150/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: SINH
Địa chỉ: LÊ LÊ VĂN DUYỆT- THỊ XÃ LÁI THIÊU- BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 204/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9 (LT)
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH - P.25 -Q.BÌNH THẠNH
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T7,CN
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 181/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: MAI HẮT ĐẾ- P 15- Q8
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H30 - 8H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 86/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 12(NGUYỄN THỊ ĐỊNH)- P CÁT LÁI - Q2
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU +TỐI (T4.6) HOẶC SÁNG CN
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 177/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: THÀNH MỸ - P. 8 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU + TỐI S.XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 180/8 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LƯU HỮU PHƯỚC - P.15 - Q.8
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 222/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : ĐÀM THOẠI ( 2EM )
Môn dạy: TIẾNG HOA
Địa chỉ: LÊ ĐÌNH CẨN - P.TÂN TẠO - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5BUỔI - SÁNG T2->T6 ( SẮP XẾP )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 69B/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (2 EM) LTĐH
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.1, Q.3
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T2 + S CN + C CN + CHIỀU T4 (CHỌN 2 BUỔI)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 69A/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (2 EM)
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.1, Q.3
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T2 + S CN + C CN + CHIỀU T4 (CHỌN 2 BUỔI)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 140A/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN TĂNG -P.LONG THẠNH MỸ - Q.9
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP + T7.CN
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 149/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: LINH TRUNG -P LINH TRUNG -THỦ ĐỨC
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - CHIỀU 2-4-5-6(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 221/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy:
Địa chỉ: LÊ VĂN QUỚI - P.BÌNH TRỊ ĐÔNG A - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T6->T2 S.XẾP CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 220/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy:
Địa chỉ: BẾN LỘI - P.BÌNH TRỊ ĐÔNG A - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI T3( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 131/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LINH - P.BÌNH THUẬN - Q.7
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 148/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : LÁ ( 1 )
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 6 - KP2 - P.HIỆP BÌNH CHÁNH - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG T2.4.6 ( 8H - 10H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 233/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHAN VĂN HỚN - P.TÂN THỚI NHẤT - Q.12
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3BUỔI - SÁNG + CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 232/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ SÓC ( LÔ K ) - XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG - H.HOOC MÔN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 (6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 64/11 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÒ SIÊU -P 8-Q11
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(3H-5H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 55B/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )( 2EM )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: XÓM CHIẾU- P 14- Q4
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 147/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18-KP3-P LINH CHIỂU- THỦ ĐỨC
Mức lương: 450000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI T5 HOẶC CHIỀU CN(2H-4H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy KèmLiên hệ văn phòng 1

  Địa chỉ : 69 Đường Đất Thánh - P 6 -Tân Bình  (Số cũ 476/69 Lý Thường Kiệt - P 6 -T B)

    ĐT : (08) 38686354 - 0908193734

Quản lý :  Gia Sư - Gia su ,  trung tam gia su
day kem, day kem tai nha , cần gia sưGia Sư

Liên hệ văn phòng 2

Địa chỉ : 369/7B Nguyễn Thái Bình -P 12 - Quận   Tân Bình - HCM

ĐT: (08) 38686352 - 0918793586

Liên hệ văn phòng 3

Địa chỉ : 36/50 Đường D2 -( Điện Biên Phủ)- P25 - Q Bình Thạnh - HCM

ĐT : (08) 38685243 - 0917320715